Dr. Franje Tuđmana 14, Brezje +385 1 3746 650

LINIJE ZA PRERADU RAJČICE

Rajčica je svakako najbolja kada je zrela i svježa, međutim, mi nudimo postrojenja koja omogućuju da konzervirana u bilo kojem obliku, bude jednako tako dobra.
Ako govorimo o preradi rajčice općenito, ona se može preraditi u niz kvalitetnih prehrambenih proizvoda od kojih bi mi izdvojili kao najzastupljenije koncentrat, ketchup, sok i pelate.

KONTINUIRANA LINIJA KONCENTRATA RAJČICE 50 – 800 t/dan ( ulaza sirovine )

Za postizanje standardnog postotka suhe tvari u koncentratu, 28 do 30%, primjenjuje se klasičan način uparavanja u uparivačkoj stanici : u 1. stupnju viša temperatura i niži vakuum, u 2. stupnju niža temperatura i viši vakuum ; izlazna temperatura 45°C. Za postizanje 40%-tne suhe tvari primjenjuje se tzv. protustrujni način uparavanja, gdje koncentrat iz 2. stupnja izlazi sa temperaturom od 75°C. Kod kapaciteta 500 t/dan ulaza sirovine i više, uparivačke stanice se izvode kao 3-stupnjevite.

Za kondenzaciju supara ( ”Bruden” para ) u uparivačkoj stanici primjenjujemo ( prema zahtjevu ) barometrijske, polubarometrijske i ejektorske vodostrujne kondenzatore u kojima se kondenzacija ostvaruje izravnim miješanjem sa rashladnom vodom dok za održavanje konstantnog vakuuma primjenjujemo mehaničke i ejektorske parostrujne vakuumske pumpe.

Za hlađenje rashladne vode isporučujemo rashladni toranj i kompletiramo sistem hlađenja ovisno o konkretnim klimatskim uvjetima u području na koje će linija biti isporučena.
Kada je koncentrat potrebno hladiti, stanica za pasterizaciju dobiva dodatnu sekciju za hlađenje.

Ovisno o veličini pakiranja, finalizacija kod ovih linija može biti vrlo različita. Najviše se primjenjuju limena i staklena ambalaža, tube te ako se radi o većim količinama punjenja, imamo drvene ili plastične bačve.

Ono što je bitno za znati je da je Jedinstvo, kompanija u kojoj su naši inženjeri počeli svoje karijere te fundament znanja, kao i prva iskustva u preradi rajčice stekli upravo tamo, isporučilo nekoliko stotina ovakvih linija u mnogim zemljama Europe, Azije, Afrike te pojedinim zemljama Južne Amerike.

Danas Sinitech, sa punom odgovornošću prema bogatoj tradiciji prerade rajčice koja potječe sa ovih prostora, nudi jednako tako dobre proizvodne linije kao nekada Jedinstvo, oplemenjene novim tehnologijama i različitim nivoima automatizacije, ovisno o zahtjevima i potrebama naših Kupaca.