Dr. Franje Tuđmana 14, Brezje +385 1 3746 650

NAPLAVNI ROTACIJSKI VAKUUM FILTER

UPOTREBA

Rotacijski vakuum filter upotrebljava se pri kontinuiranoj filtraciji teško filtrabilnih medija.
U industriji pića primjenjuje se za filtraciju slijedećih karakterističnih tekućina :

Voćni sokovi – kapacitet 200 – 280 l/m2,h ovisno o vrsti soka ( jabučni sok, grožđani sok, sok od trešnje, sokovi od jagodičnog voća i drugi ) sa stupnjem mutnoće 0,1-2 % poslije procesa depektinizacije
Mošt – kapacitet 150 – 300 l/m2,h kod proizvodnje vina
Odmuljivanje i bistrenje taloga – kapacitet 150 – 200 l/m2,h
Vinski kvasac – kapacitet 50 – 100 l/m2,h
Acidex – kapacitet cca 800 – 1000 l/m2,h odvajanje kristala dvostrukih soli.

OPIS PROCESA

Ciklus filtracije sastoji se od nanošenja naplavnog filtracijskog sredstva, filtracije i odvajanja kolača u ukupnom trajanju od otprilike 10 sati.
Naplavljivanje – prije filtracije na vanjsku površinu bubnja nanese se diatomejska zemlja ili perlit debljine 60 – 100 mm. Upotrebljava se oko 14,5 kg nanosa po m2 filtracijske površine. Nanošenje naplavnog sredstva traje otprilike 45 minuta.
Filtracija – otprilike 35% bubnja uronjeno je u mulj u koritu. Uronjenost zapravo ovisi o gustoći medija kojeg tretiramo. Uslijed djelovanja vakuuma filtrat prolazi kroz naplavno sredstvo i sistem cijevi u sabirni rezervoar, dok se talog zadržava na vanjskoj površini naplavnog sredstva. Filtracija traje minimalno 6,5 sati kod tretiranja bistrih sokova i maksimalno 16 sati kod tretiranja mutnih sokova. Za vrijeme filtracije nema dodavanja naplavnog sredstva.
Odvajanje kolača – talog debljine do 1mm kontinuirano se odvaja pomoću automatskog noža za skidanje kolača. Ovisno o gustoći medija mijenja se brzina vrtnje bubnja, a samim time i debljina kolača koji se skida.

OPIS KONSTRUKCIJE

Naplavni rotacijski vakuum filter ima izuzetne prednosti kao jednoćelijski filter u odnosu na druge izvedbe sličnih strojeva. Jednoćelijski bubanj filtera koji se pogoni motorom smješten je u korito filtera. Specifičnost ovog tipa stroja je da je na vanjskoj površini formiran jednoliki vakuumski prostor spojen preko sistema cijevi u jednu sabirnu cijev, koji se može lako ispirati i čistiti. Osiguravanjem ravnomjernog vakuuma omogućeno je jednoliko nanošenje naplavnog sredstva po cijeloj površini bubnja, a samim time i dobra filtracija. Filter platno može se bez poteškoća postavljati i skidati sa bubnja. Kompletan stroj izrađen je od nehrđajučeg čelika. Posmak noža mijenja se od 0,01 – 0,03 mm/okr. bubnja dok se brzina vrtnje bubnja može podešavati bezstepenasto(ravnomjerno) od minimuma do maksimuma. Prilikom rada filtera, koriste se dvije vakuum pumpe od kojih se obje koriste prilikom naplavljavanja dok je za kontinuiranu filtraciju potrebna samo jedna. Cijena koštanja rada sa pumpom smanjuje se ako se upotrebljava cirkulaciona rashladna voda.
U ukupnosti, naplavni rotacijski vakuum filter isporučuje se kao filtracijska stanica koja se sastoji od naplavnog rotacijskog vakuum filtera, odvajača filtrata, pumpe za sok, dvije vakuum pumpe, uređaja za ostatnu filtraciju, rezervoara sa mješalicom za nanos, pumpe za nanos i komandno-razvodnog ormara. Također, stanica je potpuno automatizirana i opremljena SIEMENS opremom za upravljanje.