Dr. Franje Tuđmana 14, Brezje +385 1 3746 650

TUNELSKI PASTERIZATORI

Univerzalni kontinuirani tunelski pasterizator je uređaj za trajno stabiliziranje živežnih namirnica procesom pasterizacije. Upotrebljava se za preradu, doradu te konzerviranje voća i povrća u odgovarajućim naljevima kao i napitaka i ostalih proizvoda prehrambene industrije. Ovakvim postupkom prerade namirnice ne gube važne sastojke i aromu, osigurava se trajnost proizvoda te je garantirana visoka kvaliteta samog proizvoda.

NAČIN RADA

Pomoću ulaznog transportera raspoređuje se ambalaža na ulazu u tunel tako da dolazi na glavnu transportnu traku po cijeloj širini trake i tunela. Prolazeći tunelom ambalaža dolazi u dodir sa parom, odnosno vodom. Tako se zagrijava sadržaj ambalaže na temperaturu pasterizacije, održava se na toj temperaturi potrebno vrijeme i nakon toga hladi. Duljina zone grijanja, hlađenja, zone pasterizacije te brzina i duljina glavne transportne trake prilagođeni su potrebnom kapacitetu i tehnološkom režimu proizvodnje. Mogućnosti promjene temperatura u temperaturnim zonama i brzine glavne transportne trake omogućuju laku prilagodljivost tunelskog pasterizatora potrebnim tehnološkim režimima proizvodnje.

KARAKTERISTIKE KONSTRUKCIJE I RADA

Konstrukcijske karakteristike tunela omogućuju velik izbor tehnoloških režima pa tunel može služiti kao pasterizator, ali i kao hladnjak.

U procesu toplinskog postupka upotrebljava se para i voda raspršena u vrlo sitne čestice. Para regulirano ulazi u parnu komoru automatskim regulacijskim ventilom i održava potrebnu temperaturu pasterizacije. Voda se višekratno iskorištava jer se sistemom bazena i pumpi vraća u sapnice gdje se raspršuje u komorama za predgrijanje ili hlađenje. Bilo kakav izlazak pare iz tunelskog pasterizatora u radni okoliš onemogućen je sistemom brtvljenja i ventilacijskim odvodom na ulaznoj strani tunela.
Pumpe za cirkulaciju vode su zaštićene dvostrukim predimenzioniranim filterom koji se može čistiti i za vrijeme normalnog rada stroja. Na izlazu iz tunela se strujom zraka otpuhuju se zaostale kapljice vode sa poklopca ambalaže. Kontinuirani transport ambalaže u tunelu ostvaren je pomoću raznih transportnih traka ( ovisno o tehnološkom zahtjevu ) promjenjive brzine, što je omogućeno frekventnom regulacijom ili varijatorima ( vrlo važno u pivarstvu ). Mogućnost mijenjanja brzine transportne trake omogućuje i mijenjanje tehnološkog režima.

Standardno izvedena konstrukcija sekcija od kojih se slaže tunelski pasterizator, prije svega omogućuje jednostavan transport i montažu stroja, točno projektiranje/odabiranje kapaciteta, jednostavnu izmjenu dotrajalih dijelova te po potrebi, jednostavno povećanje kapaciteta stroja ugradnjom novih sekcija.

TEHNIČKI PODACI I DIMENZIJE UREĐAJA

Tunelski pasterizator isporucujemo sa duljinama radnog dijela tunela od 8 do 21 m
Majveća duljina cjelokupnog postrojenja je veća od duljine radnog dijela tunela za 2600 mm.
Radna širina tunela………………………………………………………..od 2000 do 7000 mm
Najveća širina cjelokupnog postrojenja……………………………..8400 mm
Visina tunela………………………………………………………………….1700 mm ( 1 etaža ) ; 2450 mm ( 2 etaže )
Najveća visina cjelokupnog postrojenja……………………………. 2450 mm
Vrijeme prolaza kroz pasterizator namješta se
kod svih pasterizatora u rasponu…………………………..od 20 do 120 min
Najveća dopuštena visina ambalaže……………………………………310 mm