Dr. Franje Tuđmana 14, Brezje +385 1 3746 650

STANICE ZA PRANJE POSTROJENJA (CIP STANICE)

Sinitech d.o.o. je tim visokostručnih, iskusnih projektanata koji će za Vas izraditi projekte pojedinačnih strojeva ili linija u procesnoj industriji, a naročito smo, između ostalog, ponosni na stanice za pranje procesne opreme ( CIP / Clean In Place stanice ).

Tip : cirkulacijski volumenski
Izvedba : jednoliniijski ili višelinijski
Upravljanje : PLC
Organizacija upravljanja : CIP stanica omogućuje pranje opreme sa jednog mjesta. Stanica je potpuno automatizirana, upravljana PLC sustavom sa pripadajućeg operativnog panela. PLC sustav omogućuje upravljanje u automatskom i rucnom radu.

Organizacija programa omogućuje izbor :

 • CIP linije ( prva, druga, treća linija… )
 • objekta pranja ( spremnici, tehnološke cijeline, cjevovodi… )
 • vrste programa ( pranje lužinom, kiselinom, dezinfekcija, kompletna pranja… )

Na operativnom panelu moguće je vizualno pratiti programsko događanje.

Organizacija programa : 

Programi pranja organizirani su u više mogućnosti :

 • predispiranje
 • pranje lužinom
 • ispiranje
 • pranje kiselim sredstvom
 • ispiranje
 • ispiranje toplom vodom
 • hlađenje
 • dezinfekcija
 • završno ispiranje

Svaki tijek definirat će se po potrebnom cirkulacijskom volumenu. Isti volumen biti će osnova za doziranje sredstava za pranje u cilju podržavanja koncentracije u vrijeme pranja.
Doziranje se obavlja indikacijom provodljivosti na povratnom cjevovodu. Po završetku ciklusa pranja, povrati se odvijaju prema spremnicima, kanalu ili spremniku povrata, ovisno o koncentraciji.
Priprema sredstava za pranje obavlja se u spremnicima CIP-a.
Pripadajuće cirkulacijske pumpe su frekventno upravljane, a njihov kapacitet ovisi o izboru cirkulacijskog tijeka.
Kontejneri sa sredstvima za pranje kao i spremnik dezinficijensa smještaju se na pripadajuću tankvanu.
Dozirne pumpe osiguravaju doziranje za jedan i drugi CIP.

Programom je moguće mijenjati :

 • programe pranja
 • vrijeme, temperaturu, količinu, koncentraciju po koracima unutar programa
 • redoslijed faza unutar programa