Dr. Franje Tuđmana 14, Brezje +385 1 3746 650

SUŠARE

Razvoj tehnologije sušenja u Hrvatskoj počinje 1950-ih godina u kompaniji Jedinstvo, u Zagrebu. Sukladno razvoju tehnologije i postepenom svladavanju svih izazova postavljenih pred projektantske timove kompanije, razvijala se i tehnološka oprema za potrebe kemijske i prehrambene industrije. Kronološki gledano, najprije se krenulo sa  izvedbama pojedinačne opreme za sušenje, koja se zatim adaptirala uvođenju kompletnih tehnoloških procesa prerade raznih medija.

Nakon 1950-ih, kada je pokrenuta proizvodnja komornih atmosferskih sušara, rotacionih vakuum sušara, fluidizacionih sistema sušenja itd., ranih 1960-ih godina, Jedinstvo je počelo proizvoditi i raspršivačke stanice za sušenje anorganskih tvari, raspršivanjem medija sapnicama. Unutar kompanije bila je formirana zasebna grupa za projektiranje tehnoloških operacija sušenja, što je rezultiralo potpuno samostalnim  projektiranjem i izradom kompletnih stanica te stvaranjem visoko stručnog i specijaliziranog kadra. Vrlo brzo nakon toga, paralelno sa razvojem tehnologije prerade mlijeka, počele su se proizvoditi i raspršivačke stanice za sušenje prehrambenih medija sistemom raspršivanja centrifugalnim raspršivačem.

Ukratko, sve navedeno je bitan dio tradicije razvoja tehnologije sušenja u Hrvatskoj i nezaobilazan je dio puta ako govorimo o sušenju, pa čak i na svjetskoj razini. Glavni dio Sinitech-ovog projektantskog tima, koji je svoja prva iskustva sa tehnologijama sušenja stekao ’80-ih godina upravo u Jedinstvu, uz odjel razvoja tehnologije koji njegujemo u kompaniji uz konstantnu edukaciju mlađih naraštaja inženjera, svrstao nas je među malobrojne kompanije u svijetu koji nude projekte i procesnu opremu na području tehnologije sušenja.