Dr. Franje Tuđmana 14, Brezje +385 1 3746 650

UPARIVAČKE STANICE SASTAVLJENE OD VAKUUM KUHAČA

Uparivačke stanice sastavljene od vakuum uparivača služe za ugušćavanje viskoznih medija ( 5000cP i više ), a primjenjuju su u proizvodnji sirupa, džemova, marmelada, ajvara i sličnih proizvoda. Također, vrlo često ih koristimo i u kemijskoj industriji.

Stanice se sastoje od jednog ili više vakuumskih kuhača sa miješalicom, kondenzatora, vakuumske pumpe te pumpe za vodu i podesta. Cijeli sustav oplemenjen je sa odgovarajućim PLC-om i implementiranim automatskim sustavom upravljanja.

TEHNIČKI OPIS PROCESA

Potrebni vakuum postiže se i održava pomoću vakuum pumpe sa rotirajućim vodenim prstenom.
Ugušćavanje medija ostvaruje se isparavanjem vode i odvođenjem supare u vodom hlađeni, polubarometrički kondenzator.
Supara iz gornjeg doma vakuum kuhača odvodi se preko cjevovoda supare sa zapornom armaturom u protustrujni, polubarometrički kondenzator gdje se direktno miješa sa optočnom rashladnom vodom.
Rashladna voda, usisana vakuumom iz međuspremnika rashladne vode, dospijeva u polubarometrički kondenzator.
Centrifugalna pumpa izvlači rashladnu vodu i ukapljenu suparu sa dna polubarometričkog kondenzatora te tjera istu u rashladni toranj na hlađenje.
Ohlađena u tornju, rashladna voda slijeva se gravitacijski natrag u međuspremnik rashladne vode.
Vijčana pumpa za medij služi za transport gotovog, kuhanog medija prema punilici.